קטגוריות
הרעת תנאים בעבודה

עורך דין הרעת תנאים בעבודה

עורך דין הרעת תנאים בעבודה להגיש תביעה משפטית   

על פי חוזי עבודה ישנם תנאים מפורשים בחוק לגבי אופי וסוג העבודה, אך לא תמיד כל עובד מכיר בעובדה שהוא יכול להגיש תביעה במקרים של הפרת החוזה או החוק, למשל בשינוי בזמני העבודה באופן היוצר הרעה או שינויים בהיקף העבודה וכדומה קשורים לנושא, וניתן על פי החוק להגיש תביעה משפטית ותלונה בה העובד יוכל לקבל גם התחייבות לחזור לעבודה, עורך דין הרעת תנאים בעבודה.

עורכי דין הרעת תנאים בעבודה כדי ליצור יציבות במקום העבודה

כל הרעה של תנאים בעבודה יכולה לכלול שינוי קיצוני במקום העבודה, שמערער את היציבות במקום, המהווה עבירה על ובגינה ניתן להגיש תלונה. פעמים רבות עובד נמצא במסגרת של תנאי עבודה שנקבעו עבורו גם במסגרת חוזה או במסגרת ראיון והעובד אכן מבצע את חלקו על הצד הטוב ביותר, אך הוא לפתע הוא מבחין במצב של הרעת התנאים אם אלו שינויים שלא דובר עליהם או אם מדובר בשינויים שונים בתנאים הכללים עד אף למצב של פיטורי העובד, ואלו מעשים לא חוקיים שהעובד זכאי לקבל עליהם פיצויים, עורך דין הרעת תנאים בעבודה.

עורך הדין להרעת תנאים בעבודה להגן על זכויות העובדים

הרעת תנאים בעבודה יכולים לכלול נושאים רבים, למשל כאשר העובד אינו מקבל הוצאות נסיעה, הלנת שכר, כלומר ששכרו אינו משולם בזמן או נדחה, כאשר הוא אינו מקבל תשלום עבור שעות עבודה נוספות, לא מועברים לעובד תשלומים הקשורים לדמי חופשה או לדמי הבראה, מקום העבודה עובד למקום חדש שאינו מאפשר לעובד נסיעות נוחות אליו, ואף במקרים של קבלת יחס כללי גרוע של המעסיק לעובד ללא הסברים ובמיוחד אם העובד הוא עובד מסור ואחראי, תנאים גרועים יכולים להיות גם יחס של זלזול או יחס הכולל הטרדה או כל מעשה לא מוסרי אחר מצד המעסיק, יחס היוצר אצל העובד תחושה של חוסר אונים  המאלץ אותו לא למצוא פתרון אחר למצב, אלא אף להתפטר, במקרים אלו עובדים רבים אינם יודעים שהפיטורים שלהם נכפו למעשה עליהם ועל כן הם זכאים לקבלת פיצויים. לכן החוק מטרתו להגן על כל הזכויות של העובדים וליצור הגנה לכל עובד, כדי למנוע כל מצב בו מעסיק יוכל לעשות כל שירצה.